Yazılar Yorumlar

Hadis | Ayet | Dua | » Hadis

İslâm Dünyasında Bilim Ne Zaman Başladı ve Nasıl Gelişti?

İslâm Dünyasında Bilim Ne Zaman Başladı  ve Nasıl Gelişti?

Başta şunu ifade etmek gerekir ki, bu yazımız bir savunma ya da yargılama yahut da .vünme veya yerme amacı gütmekten çok, materyallerin ortaya konulmasıyla gerçeğin tespit edilmesi ve objektif bir bakış açısının oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda İslâm tarihi ve Müslüman devletler hakkında genel bir bilgi vererek başlamak konuyu anlaşılır hale getirecektir. İslâm târihçileri, İslâm .ncesi d.neme, Cahiliye (550-610) adını vermektedirler. Bu cahiliye kelimesi, bilginin zıddı olan “cehalet” ve “bilgisizlik” anlamlarında kullanılmaktan ziyade, “barbarlık” ve “hunharlık” anlamlarına gelmektedir. Sonrasında İslâmî (610-661), Emeviler (661-750), Abbasiler (750-1258) ve bu d.neme … Devamını Oku »

kategori: Ayet, Dua, Hadis, Hadis Dersleri, İlmihal, İslami Resimler, İslami Sorular ve Cevaplar, İslami Sözler, İslami Videolar, Kıssalar, Resimlerle Abdest Alma, Sohbetler

Orucun Ruhu – Sezai Karakoç

Orucun Ruhu – Sezai Karakoç

Yahudilikte ve hristiyanlıkta perhizler artık tıbbın malı olmuştur. Tıb, ne zaman ve nelerden perhiz edileceğini aşağı yukarı kesinlikle s.yleyebilmekte ve gerektiği zaman hastaya .ğütlemektedir. Bu dinlerde perhizden tıbbın alanına girmeyen hiçbir şey kalmamıştır. Ama oruç .yle değildir. Tıbbın da onaylayacağı faydaları dışında o yine başlıbaşına bir tapınma olarak kalmaktadır. Bu, orucun, bedeni sıkıya alan, çile değirmeninde d.ndüren orucun yüce ve meleklerle .rülü çehresinden, mânevî bir yakuttan yoğrulmuş mayasından, Davud Peygamber’in .rsünde yoğrulmuş hamurundan, İsa Peygamber’in tevekkül tasından, Hızır Peygamber’in getirdiği âb-ı hayatı içine çekmiş olan .zünden, Büyük Peygamber’in ellerinde Kur’ân … Devamını Oku »

kategori: Ayet, Dua, Hadis, Hadis Dersleri, İlmihal, İslami Resimler, İslami Sorular ve Cevaplar, İslami Sözler, İslami Videolar, Kıssalar, Resimlerle Abdest Alma, Sohbetler

Osmanlı’da Ramazan

Osmanlı’da Ramazan

Ramazan, “yakıp kavuran” demektir. Bir rivayete g.re, Araplar, aylara isim verirken Ramazan ayı yaz mevsimine denk geldiği için bu adı takmışlardır. Bir başka g.rüşe g.re ise Allah’ın (cc) isimlerinden birisidir. Bu mübarek ay, sırf dinsel bir olay değil; aynı zamanda toplumsal, kültürel, ekonomik, politik bile bir olaydır. Cok boyutludur. Bir Fransız sosyologunun meşhur deyiminden yararlanarak diyebiliriz ki Ramazan “Un fait social total’’dır (tam bir toplumsal olgu). XIX. yüzyıl İstanbul’unda, başkentin modernleşmesiyle, müslümanlar daha “toplu” bir şekilde Ramazan yaşama imkânını bulmuşlardır. Ramazan ayında bir fert, çeşitli hükümler ve vazifeler … Devamını Oku »

kategori: Ayet, Dua, Hadis, Hadis Dersleri, İlmihal, İslami Resimler, İslami Sorular ve Cevaplar, İslami Sözler, İslami Videolar, Kıssalar, Resimlerle Abdest Alma, Sohbetler

Ramazanda Beslenme

Ramazanda Beslenme

Oruç sürekli yemeye ve bir şeyler atıştırmaya alışan bedenlerin terbiyesi için çok güzel bir eğitimdir. .zellikle de fazla yeme ve hatalı beslenmeye bağlı kilo alımı ve kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı başlangıcı gibi durumlarda dikkat etmek isteyen fakat bunu bir türlü başaramayan kişiler için mecburi bir düzen ve dikkat sağlar. Hemen hemen hepimiz biraz az yemek veya diyet yapmak istediğimizde “bir defadan bir şey olmaz” mantığı güderiz ama ilâhî bir emir bizim bu direncimizi artırarak elimizin tersiyle itmemize destek olur. Oruç tutarken gün boyu hiç bir şey … Devamını Oku »

kategori: Ayet, Dua, Hadis, Hadis Dersleri, İlmihal, İslami Resimler, İslami Sorular ve Cevaplar, İslami Sözler, İslami Videolar, Kıssalar, Resimlerle Abdest Alma, Sohbetler

Oruç Bütün Âzâlarımızla Rabbimize Tutulmaktır

Oruç Bütün Âzâlarımızla Rabbimize Tutulmaktır

Oruçtan gâye, sadece yemekten, içmekten, cinsi münasebetten uzaklaşmak değil, bütün âzâları ne için yaratılmışsa onun için kullanmaktır. “Oruç tutuyoruz” yerine “oruç bizi tutuyor” ifâdesini kullanmak daha gerçekçi olur herhalde. Cünkü insan oruca ne kadar saygıyla yaklaşıp, gerektiği şekilde oruçla ihyâ olmaya muvaffak olursa işte o zaman oruç elimizden tutup melekût âlemine doğru yol almamıza ve bir kısım ilâhî sırlara vâkıf olmamıza vesîle olur. Oruç bize kendimizi nasıl tutacağımızı, kendimize nasıl sâhip çıkacağımızı, bir kısım k.tü alışkanlıklardan ve k.tü huylardan nasıl arınacağımızı .ğretmektedir. Oruç bize her an Allah’ın murâkabe … Devamını Oku »

kategori: Ayet, Dua, Hadis, Hadis Dersleri, İlmihal, İslami Resimler, İslami Sorular ve Cevaplar, İslami Sözler, İslami Videolar, Kıssalar, Resimlerle Abdest Alma, Sohbetler

Nefsi Oruçla Terbiye Etmek

Nefsi Oruçla Terbiye Etmek

Oruç, insanın mânevî y.nünü güçlendiren büyük bir ibâdettir. Oruçla insan, meleklerin bile gıpta edeceği farklı bir iklîme girer. Oruç kesafetten letafete, şehvetten ruhaniyete, kesretten vahdete ermeyi sağlayan bir ibâdettir. Maddî hastalıklarımız için perhiz olduğu gibi mânevî hastalıklarımız için de arınma fırsatıdır. Bu anlamda Peygamber Efendimiz (sav), oruç tutmakla sıhhat bulacağımızı beyan etmiştir. İnsanı ayakta tutan sadece maddesel gıdalar değildir. Dünyevî gıdaların yanında sonsuzluk gıdasıyla da beslenirse insan, sağlıklı yaşamayı .ğrenir. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî de orucun ne denli bir sonsuzluk gıdası olduğunu şu şekilde dile getirmiştir: “İnsanın asıl gıdası … Devamını Oku »

kategori: Ayet, Dua, Hadis, Hadis Dersleri, İlmihal, İslami Resimler, İslami Sorular ve Cevaplar, İslami Sözler, İslami Videolar, Kıssalar, Resimlerle Abdest Alma, Sohbetler

Zaferler Ayı: RAMAZAN

Zaferler Ayı: RAMAZAN

Sevgili Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki: “Allah yolunda cihâd eden (mücahid); hiç ara vermeden sürekli oruç tutup sürekli namaz kılan kimse gibidir. Kimin kendi yolunda cihâd ettiğini en iyi bilen Allah’tır. Allah, kendi yolunda cihâd eden mücahide; ya ruhunu alıp Cennete koyma, ya da ecir veya ganimetle salimen evine d.ndürme konusunda kefil oldu.1 Oruç ve Cihâd Ramazan ayı, oruç ve Kur’ân, ibâdet ve taat ayı olduğu gibi; aynı zamanda sabır ve cihâd, fetih ve zafer ayıdır. Ramazan, yeme-içme, istirahat, uyku ve atalet mevsimi değil, nefis terbiyesi ve irade eğitimi … Devamını Oku »

kategori: Ayet, Dua, Hadis, Hadis Dersleri, İlmihal, İslami Resimler, İslami Sorular ve Cevaplar, İslami Sözler, İslami Videolar, Kıssalar, Resimlerle Abdest Alma, Sohbetler

Aktif Müslüman

Aktif Müslüman

İslâm, yalnızca iyi insan yetiştirmez. O, iyiliği kendinde kalan pasif iyileri istemez. İslâm’ın istediği, iyiliği başkalarına yansıyan aktif iyiler olmamızdır. Çünkü İslâm, sadece kendini kurtarmayı düşünen bencil bireylerden razı değildir. Elbette bunun için önce bireyin ilmî ve amelî yönden donanımlı olması gerekir. Kendini kurtaramayan kimsenin, başkalarını kurtarmaya kalkması hem yanlıştır, hem de bu girişim başarısız olacaktır. Elbette kişi, önce kendini kurtaracak, kendini yetiştirip geliştirecektir; ama bununla kalmayacak, birikimlerini başkalarına taşıyacaktır. Bir hadislerinde Peygamberimiz,“Mü’min, cennete girene kadar hayır dinlemeye/ hayır işlemeye doymaz”1 buyurur. Aslında … Devamını Oku »

kategori: Ayet, Dua, Hadis, Hadis Dersleri, İlmihal, İslami Resimler, İslami Sorular ve Cevaplar, İslami Sözler, İslami Videolar, Kıssalar, Resimlerle Abdest Alma, Sohbetler

Emin Belde

Emin Belde

Zikret Yâ Muıhammed (sav) şu zaman ki, İbrâhim (as) şöyle demişti: - “Ey benim Rabbim! Şu beyt-i şerîfi ve etrafını âfât-ı dünyeviyeden ve sâir korkulacak şeylerden emin ve sâlim bir belde kıl, o belde ahalisinden Cenâb-ı Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimseleri envâ-yı meyveler ve rızıklarla merzuk et ki îmân ve iz’anlarının mükâfatlarını görsünler.” İbrâhim (as) evvela Mekke ehline icmâlen mutlak duâ, sâniyen ehl-i îmân olanlara tahsis ile duâsını tafsil edince Vâcip Teâlâ hazretleri: - Ehl-i beldeden kâfir olan kimseleri Ben azıcık bir zaman dünyevî rızık … Devamını Oku »

kategori: Ayet, Dua, Hadis, Hadis Dersleri, İlmihal, İslami Resimler, İslami Sorular ve Cevaplar, İslami Sözler, İslami Videolar, Kıssalar, Resimlerle Abdest Alma, Sohbetler

Tecrî’ Muhammed Es’ad Erbilî (ks)

Tecrî’ Muhammed Es’ad Erbilî (ks)

Bayram günü şevk ile senin kapına gittim, Tâ ki senin en parlak cemâlini göreyim, Can kuşuna senin şekerinden vereyim, Senin dîdârınla gözümü aydınlatayım, Fakat senin hûzuruna erişemedim, Senin kevser kadehinden tadamadım. Senin kapında derin bir âh çektim. Senin cevherinin yarasıyla döndüm. Gece gündüz senin hasretinle, ğamınla Ve o büyük ve değerli visâlinden nasib almadan yaşıyorum. Ne için başını ağrıtayım? Bunsa senin kalbin şâhiddir. Gerçi zâhiren senden uzağım, Kalbim ve içim senin yanındadır. Hayat vücûda revnak verdikçe, Bahar rüzgârı çemenin neşâtını artırdıkça, Yabânî gül, yeşil külâhını giyindikçe, Huten’den tâze gül kokusu estikçe, Açıkça, söyleyeyim, … Devamını Oku »

kategori: Ayet, Dua, Hadis, Hadis Dersleri, İlmihal, İslami Resimler, İslami Sorular ve Cevaplar, İslami Sözler, İslami Videolar, Kıssalar, Resimlerle Abdest Alma, Sohbetler

Recent Comments