Yazılar Yorumlar

En Son Paylaşılanlar

İslâm Dünyasında Bilim Ne Zaman Başladı ve Nasıl Gelişti?

İslâm Dünyasında Bilim Ne Zaman Başladı  ve Nasıl Gelişti?

Başta şunu ifade etmek gerekir ki, bu yazımız bir savunma ya da yargılama yahut da .vünme veya yerme amacı gütmekten çok, materyallerin ortaya konulmasıyla gerçeğin tespit edilmesi ve objektif bir bakış açısının oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda İslâm tarihi ve Müslüman devletler hakkında genel bir bilgi vererek başlamak konuyu anlaşılır hale getirecektir. İslâm târihçileri, İslâm .ncesi d.neme, Cahiliye (550-610) adını vermektedirler. Bu cahiliye kelimesi, bilginin zıddı olan “cehalet” ve “bilgisizlik” anlamlarında kullanılmaktan ziyade, “barbarlık” ve “hunharlık” anlamlarına gelmektedir. Sonrasında İslâmî (610-661), Emeviler (661-750), Abbasiler (750-1258) ve bu d.neme … Devamını Oku »

Latest

Orucun Ruhu – Sezai Karakoç

Orucun Ruhu – Sezai Karakoç

Yahudilikte ve hristiyanlıkta perhizler artık tıbbın malı olmuştur. Tıb, ne zaman ve nelerden perhiz edileceğini aşağı yukarı kesinlikle s.yleyebilmekte ve gerektiği zaman hastaya .ğütlemektedir. Bu dinlerde perhizden tıbbın alanına girmeyen hiçbir şey kalmamıştır. Ama oruç .yle değildir. Tıbbın da onaylayacağı faydaları dışında o yine başlıbaşına bir tapınma olarak kalmaktadır. Bu, orucun, bedeni sıkıya alan, çile değirmeninde d.ndüren orucun yüce ve meleklerle .rülü çehresinden, mânevî bir yakuttan yoğrulmuş mayasından, Davud Peygamber’in .rsünde … Devamını Oku »

Ramazanda Dîne Aykırı Şenlikler ve Etkinlikler Yapılmamalıdır!

Ramazanda Dîne Aykırı Şenlikler ve Etkinlikler Yapılmamalıdır!

Son yıllarda mübarek Ramazan aylarında Kur’ân’a, sünnete, şeriata, İslâm ahlâkına, hikmete, vicdana aykırı birtakım çirkin etkinlikler ve şenlikler yapılmaktadır. Maalesef bunlar gerektiği kadar ve yeterli miktarda tenkîd ve protesto edilmiyor. Bu yüzden, din kültürü kuvvetli olmayan halkın bir kısmı tarafından kabul g.rüyor. Bunlar nelerdir: 1. Bazı belediyeler ve kuruluşlar kutsal ay boyunca birtakım mekânlarda “Ramazan Etkinlikleri ve Şenlikleri” tertipliyor, buralarda gece geç vakitlere kadar kadın erkek karma karışık çalgılı, türkülü eğlenceler yapılmaktadır. 2. Birtakım … Devamını Oku »

Osmanlı’da Ramazan

Osmanlı’da Ramazan

Ramazan, “yakıp kavuran” demektir. Bir rivayete g.re, Araplar, aylara isim verirken Ramazan ayı yaz mevsimine denk geldiği için bu adı takmışlardır. Bir başka g.rüşe g.re ise Allah’ın (cc) isimlerinden birisidir. Bu mübarek ay, sırf dinsel bir olay değil; aynı zamanda toplumsal, kültürel, ekonomik, politik bile bir olaydır. Cok boyutludur. Bir Fransız sosyologunun meşhur deyiminden yararlanarak diyebiliriz ki Ramazan “Un fait social total’’dır (tam bir toplumsal olgu). XIX. yüzyıl İstanbul’unda, başkentin … Devamını Oku »

Ramazanda Beslenme

Ramazanda Beslenme

Oruç sürekli yemeye ve bir şeyler atıştırmaya alışan bedenlerin terbiyesi için çok güzel bir eğitimdir. .zellikle de fazla yeme ve hatalı beslenmeye bağlı kilo alımı ve kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı başlangıcı gibi durumlarda dikkat etmek isteyen fakat bunu bir türlü başaramayan kişiler için mecburi bir düzen ve dikkat sağlar. Hemen hemen hepimiz biraz az yemek veya diyet yapmak istediğimizde “bir defadan bir şey olmaz” mantığı güderiz ama ilâhî bir … Devamını Oku »

Oruç Bütün Âzâlarımızla Rabbimize Tutulmaktır

Oruç Bütün Âzâlarımızla Rabbimize Tutulmaktır

Oruçtan gâye, sadece yemekten, içmekten, cinsi münasebetten uzaklaşmak değil, bütün âzâları ne için yaratılmışsa onun için kullanmaktır. “Oruç tutuyoruz” yerine “oruç bizi tutuyor” ifâdesini kullanmak daha gerçekçi olur herhalde. Cünkü insan oruca ne kadar saygıyla yaklaşıp, gerektiği şekilde oruçla ihyâ olmaya muvaffak olursa işte o zaman oruç elimizden tutup melekût âlemine doğru yol almamıza ve bir kısım ilâhî sırlara vâkıf olmamıza vesîle olur. Oruç bize kendimizi nasıl tutacağımızı, kendimize nasıl … Devamını Oku »

Nefsi Oruçla Terbiye Etmek

Nefsi Oruçla Terbiye Etmek

Oruç, insanın mânevî y.nünü güçlendiren büyük bir ibâdettir. Oruçla insan, meleklerin bile gıpta edeceği farklı bir iklîme girer. Oruç kesafetten letafete, şehvetten ruhaniyete, kesretten vahdete ermeyi sağlayan bir ibâdettir. Maddî hastalıklarımız için perhiz olduğu gibi mânevî hastalıklarımız için de arınma fırsatıdır. Bu anlamda Peygamber Efendimiz (sav), oruç tutmakla sıhhat bulacağımızı beyan etmiştir. İnsanı ayakta tutan sadece maddesel gıdalar değildir. Dünyevî gıdaların yanında sonsuzluk gıdasıyla da beslenirse insan, sağlıklı yaşamayı .ğrenir. Mevlânâ … Devamını Oku »

PEYGAMBER EFENDİMİZ ’İN (sav) RAMAZAN HAYATI

PEYGAMBER EFENDİMİZ ’İN (sav) RAMAZAN HAYATI

Müslüman için her yılın, her ayın, her haftanın, her günün yâni her bir zaman diliminin ayrı bir değeri ve anlamı vardır. Ama bu zaman dilimleri içinde bir zaman dilimi vardır ki, bizzat yüce Rabbimizin dilinde .vülmüştür. O zaman dilimi Ramazan ayıdır. Cünkü o, Kur’ân ayıdır. Kur’ân onda inmiş, bin aydan hayırlı gece/Kadir gecesi onda gizlenmiştir. Ramazan ayı takvâ ayıdır, Allâh’ı yüceltme ayıdır, şükür ayıdır, tevbe ayıdır, îtikaf yani tefekkür … Devamını Oku »

Zaferler Ayı: RAMAZAN

Zaferler Ayı: RAMAZAN

Sevgili Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki: “Allah yolunda cihâd eden (mücahid); hiç ara vermeden sürekli oruç tutup sürekli namaz kılan kimse gibidir. Kimin kendi yolunda cihâd ettiğini en iyi bilen Allah’tır. Allah, kendi yolunda cihâd eden mücahide; ya ruhunu alıp Cennete koyma, ya da ecir veya ganimetle salimen evine d.ndürme konusunda kefil oldu.1 Oruç ve Cihâd Ramazan ayı, oruç ve Kur’ân, ibâdet ve taat ayı olduğu gibi; aynı zamanda sabır ve … Devamını Oku »

Aktif Müslüman

Aktif Müslüman

İslâm, yalnızca iyi insan yetiştirmez. O, iyiliği kendinde kalan pasif iyileri istemez. İslâm’ın istediği, iyiliği başkalarına yansıyan aktif iyiler olmamızdır. Çünkü İslâm, sadece kendini kurtarmayı düşünen bencil bireylerden razı değildir. Elbette bunun için önce bireyin ilmî ve amelî yönden donanımlı olması gerekir. Kendini kurtaramayan kimsenin, başkalarını kurtarmaya kalkması hem yanlıştır, hem de bu girişim başarısız olacaktır. Elbette kişi, önce kendini kurtaracak, kendini yetiştirip geliştirecektir; ama bununla … Devamını Oku »

Recent Comments